Praporščak
Lokacija s QR kodo
Lovska družina Rače

 

Malo je društev, ki se lahko pohvalijo z napolnjenimi sedmimi križi obstoja in delovanja. Med njimi je veliko lovskih družin in sem sodi tudi naša Lovska družina Rače. Razlog v tako dolgem aktivnem in učinkovitem delovanju tiči ravno v imenu oziroma neformalni obliki združevanja – »v družini«.

 
70. let LD RAČE, junij 2016

 

Novi lovski dom, dokončan leta 2009

 
Danes raški lovci s ponosom zremo na preteklih 70 let delovanja, sadovi našega dela so vidni in trajni. Z optimizmom zremo na prihodnost slovenskega lovstva. Raški lovci se lahko pohvalimo z dolgoletnimi in bogatimi izkušnjami, katerih rezultati so opazni pri trajnostnem gospodarjenju z divjadjo. V teh letih smo s svojo skbjo za divjad uspeli ohraniti veliko živalsko raznolikost. Delo raškega lovca je in bo temeljilo na varovanje narave in ohranjanju čistega in ljudem prijaznega okolja. Ves čas svojega delovanja smo se vključevali v vse aktivnosti in dejavnosti v občini, kjer je bila naša prisotnost potrebna in želena. Za številne dejavnosti, v katere se vključujemo oziroma jih organiziramo sami, opravimo letno več kot 3000 prostovoljnih ur.

Prav prostovoljnost in ljubezen do narave sta neprecenljivi vrednosti, ki lovskim organizacijam dajeta svojo posebnost. To je dejstvo, ki opravičuje našo zahtevo, da delujemo v javnem interesu. Vse naše delo pa je poplačano, ko se sprehodimo po našem lovišču in v njem vidimo zdravo srnjad, fazane, zajce, jerebice, race mlakarice in druge ne lovne živali.

Opis meje lovišča

Lovišče naše lovske družine je v celoti nižinsko. Glede na sestavo tal delimo lovišče na dve polovici: na eni polovici prevladujejo ilovnata tla, na drugi polovici pa prodnato-peščena tla. Večji del lovišča je v lasti zemljiškega sklada, kar pomeni, da prevladujejo monokulture. Z zemljiščem v državni lasti upravlja Perutnina Ptuj. Približno 1.722 ha zemljišča je v zasebni lasti. V lovišču je večje civilno in športno letališče Cestni promet je zelo živahen, kakor tudi železniški. Na južnem delu lovišča leži skoraj celoten vodni režim, na drugi, severno-vzhodni strani lovišča je kanal Srednja Drava ena.

                                                                                                                                                                                                           Skozi lovišče tečeta dva mala potoka. Framski potok se deli na dva kratka, ki oskrbujeta z vodo večino ribnikov. Večji del meteornih vod ponikne. Na območju LD Rače gospodari z gozdovi izključno Zavod za gozdove Slovenija, območna enota Maribor, v sodelovanju z GG Maribor in z zasebnimi lastniki gozdov

Najznačilnejše gozdne združbe v lovišču so: združba rdečega bora, sledijo mešani gozdovi iglavcev in listavcev. Približno 70 ha gozdov je v državni lasti in okrog 430 ha gozdov je v privatni lasti.Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani