Praporščak
Lokacija s QR kodo
Zgodovina društva

Ustanovni člani LD Rače so se pred šestdesetimi leti dogovorili, da bodo začeli načrtno in smotrno gospodariti, gojiti divjad, ki jim je bila zaupana in skrbeti za njen odlov.

 


 

 

Nekdanji, žal že preminuli, štirje lovci LD Rače


 

 

Takratni lovci so preudarno in strokovno gospodarili in načrtovali odstrel, zato si je divjad številčno opomogla. K povečanju števila divjadi je pripomogel tudi sam življenjski prostor. Takratni kmetje, souporabniki prostora, so obdelovali kmetijske površine predvsem ročno.Ličkanje koruze za zimsko krmljenje


 

Mehanizacija je bila takrat  zelo skromna, kemična zaščitna sredstva pa se niso uporabljala. Vse to je koristilo divjadi. Postopoma se je kmetijstvo razvijalo, razmere za divjad pa slabšale. Življenjski prostor divjadi v naši LD se je začel spreminjati. Želje po boljšem in večjem donosu so silile oba uporabnika življenjskega prostora k nujnejšemu in bolj strokovnemu pristopu. Pričele so se komasacije, melioracije, uporaba kemičnih zaščitnih sredstev in intenzivna pridelava na večjih površinah. Vsi ti novi dejavniki, ki so se pojavili v okolju, pa so imeli negativen vpliv predvsem na divjad. K vsemu temu je pripomogla še infrastruktura, kot so na primer ceste in posledično seveda tudi promet, ki  terjajo vedno večji davek. Vse več je povoženih živali, predvsem srnjadi. Življenjski prostor divjadi pa krči tudi urbanizacija.

 


Lovci so si tudi nekoč pomagali z mehanizacijo


 

 

Lovci LD Rače smo skozi vsa leta poskušali izgube male divjadi, predvsem fazana, nadomestiti z izpusti iz valjer ter s prilagojevalnimi oborami. Iz podatkov, ki jih razberemo iz arhiva, lahko razberemo, da so načrtovali vzgojo tudi do 1000 kebčkov. Od samega začetka padanja števila male divjadi se vsako leto v lovišče izpusti približno od 200 do 300 kebčkov. V lastni obori smo imeli tudi matično jato, tako smo vzgajali lastne kebčke.


 

Člani lovske družine 2006

Na dan 10.03.2006, je bilo v LD Rače včlanjenih 75 lovcev. Njihova starostna struktura je sledeča:

Zap

starostni razred

število lovcev   

% v razredu

po. star v  letu 2006

1

21–30let

4 lovcev

5 ,33  %

27.0 let

2

31–40 let

7 lovcev

9,33 %

36,5 let

3

41 – 50 let

5 lovcev   

6,66%

46,4 leta

4

51 - 60 let

34 lovcev

45,33 %

54,5 leta

5

61 – 70 let

12 lovcev

16,00 %

65,4 leta

6

71 – 80 let

7 lovcev

9,33 %

73,3 leta

7

81 – 90 let

6 lovcev

8,00 %

83,6 leta

Povprečna starost članov LD Rače je 56.6 leta.

Na dan 10.03.2006 je bilo delovne obveze oproščenih 27 lovcev ali 36 %. V petih letih bo delovnih obveznosti oproščenih še dodatnih 15 lovcev, kar pomeni, da bo skupno oproščenih 42 lovcev  oz. 56 %.

Popolnoma jasno je, da bodo izračuni in kazalci za naslednja leta še slabši, seveda ob predpostavki nespremenjenega števila članstva. Nekateri posamezniki še vedno menijo, da je tako stanje povsem dobro in da ni treba nikogar vabiti v LD. Pri tem se ne zavedajo, da  pri delu in lovu velikokrat sodelujejo isti lovci. Članstvo v LD je nujno potrebno pomladiti, predvsem zaradi naših ciljev v prihodnosti.

LOVCI, KI SO NEKDAJ BILI ČLANI LOVSKE DRUŽINE RAČE

 

zap.
št.
priimek ime
datum roj.
umrl ostalo

1


GODEC IVAN


30.08.1930

25.03.2003


2


MILEC IVAN


08.03.1935

22.09.2001


3


PEČNIK JOŽE


10.03.1928

21.10.2002


4


KIRBIŠ ANTON


16.12.1919

24.10.2002


5

SIMONIČ FRANC


23.07.1944

11.09.2003

6

DIVJAK VLADIMIR


30.04.1938

12.10.2005
IZSTOPIL
09.02.2002
7 PAUMAN ANTON
10.11.1923

20.08.2007
 
8
KMETIČ IVAN

26.03.1943

01.09.2007 
 
9 SUČIČ  MIRKO
13.01.1942

13.10.2007
 
10
ŠIBAL FRANC

12.06.1923

03.09.2008
 

11

MAKOVEC DUŠAN


20.04.1955

10.04.2010

12 FERK GRAGOMIL
18.12.1921

13.05.2010
 
13 KLANJŠEK STANKO
27.09.1935
   IZSTOPIL 2008
14  PEČNIK MILAN
22.04.1950
   IZSTOPIL
2008
16 HVALEC MAKSIMILJAN
03.08.1983 
   IZSTOPIL 2008
17 ANTOLINC JANEZ
17.11.1947 
   IZSTOPIL 2002
18  RADOVANOV KAMENKO
03.03.1926
07.05.2000  
19
KLINC IVAN

17.07.1933

08.07.1999
 
20 KMETIČ BOŠTJAN
03.01.1975
   IZSTOPIL 2001
21
LAH ANTON

25.06.1909

13.11.1999
 
22 LOBNIK JOŽEF
15.02.1938

18.08.2000
 
23 PEČNIK VASILIJ
22.03.1956 
 
 IZSTOPIL 2002


Godec zvonko      
  Bistan Gorazd    
  Brodnjak Zvonko

     
  Dolenc Andrej
 
     
  Horvat Franc      
  Nekrep Davorin

     
  Varl Andrej
 
     
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani