Praporščak
Lokacija s QR kodo
Sodelovanje z LD, LZ Maribor, Občino RAČ-FRAM in z drugimi uporabniki lovišča LD RačeLovska družina je vedno imela dobre in prijateljske medsebojne odnose z ostalimi uporabniki prostora. Zelo dobro sodelujemo z lovskimi družinami združenimi v lovsko gojitvenem bazenu Dravsko polje, katerega sestavljajo: LD Rače, LD Starše in LD Pobrežje-Miklavž. Prav tako sodelujemo s sosednjimi lovskimi družinami: LD Polskava, LD Fram, LD Hoče in z LZ Maribor, še posebej dobro pa sodelujemo z LD Cirkovce, katera spada v LUO Ptuj.


Dogovor gospodarja Draga Vešnerja in starešine Franca Koširja pred lovom na race


Pozorno poslušanje

Naše sodelovanje temelji na gojitvi male in velike divjadi, valjenju kebčkov in njihovem izpustu v naravo, izmenjavi strokovnih mnenj, skupnem lovu na lisice in družabnih srečanjih. Sodelovanje z lokalno skupnostjo Občino Rače-Fram je povezano že z njeno ustanovitvijo leta 1995. Tesnejše sodelovanje pa smo navezali leta 2001 s takratnim in sedanjim županom Brankom Ledinekom . Pomoč občine in župana je neprecenljiva. V letu 2005 in 2006 pa smo vse moči usmerili v iskanje nove lokacije za gradnjo novega lovskega doma.


Družabno srečanje z ženami lovcev v prisotnosti župana občine Rače-Fram Branka Ledineka 2004

Posebno zadovoljstvo pa je vsakoletno srečanje z zaposlenimi na Občini Rače-Fram, s kmetijci, na KZ Rače, na OŠ Rače, na PP Rače in z ostalimi ustanovami v občini na vsakoletnem srečanju ob srnjakovem golažu in dobri kapljici. V letu 2002 smo v počastitev krajevnega praznika Dravski dvor organizirali in izvedli lovsko razstavo, katero si je ogledal več kot 1000 ljudi.


Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani