Praporščak
Lokacija s QR kodo
Obnova starega lovskega domaVzdrževanje lovskih objektov in naprav je od članstva terjalo veliko napora, finančnih sredstev, samoodrekanja ter na tisoče in tisoče opravljenih neplačanih ur prostovoljnega dela. V zadnjih petnajstih letih smo opravili naslednje posege v obstoječe objekte: Leta 1992 se je zaradi dotrajanosti zamenjala kritina na lovskem doma.


Lovski dom Rače

Leta 1993 sta bila obnovljena gospodarsko poslopje in kuhinja za potrebe javnih prireditev.


Notranjost kuhinje

Leta 1996 so se za potrebe javnih prireditev zgradili glasbeni oder in točilni mizi.


Urejeno plesišče


Ena od točilnih miz, kjer se je v zadnjih letih izvajala lovska veselica

Leta 2000 je bila zgrajena obora za vzrejo kebčkov v velikosti 15 X 10 m.


Obora za vzrejo kebčkov

Leta 2001 je bil zgrajen novi gospodarski objekt, v velikosti 8 X 4 m, za potrebe vzreje kebčkov.


Novi gospodarski objekt LD Rače

Leta 2002 je bil v lovski dom napeljan vodovod v skupni dolžini 500 m.


Lovci pri urejanju okolja

Leta 2003 je lovski dom dobil centralno plinsko ogrevanje.


Skladiščenje plina za potrebe ogrevanja lovskega doma

Leta 2004 se je obnovila celotna notranjost lovskega doma.


Notranja urejenost lovskega doma


Pogled na skrbno pripravljene mize

Vsa ta dela so lovci opravili prostovoljno in ob tem preživeli tudi lepe in nepozabne trenutke svojega življenja. Zato je toliko bolj razumljiva njihova navezanost na lovski dom.


Še vedno uporaben vodni studenec, globine 16 m, spomin na gospodarja LD Slavka Mileca - 1994

Gradnja avtoceste Maribor–Zagreb, ki poteka tik ob lovskem domu, zahteva od članov lovske družine, da se umaknemo temu zahtevnemu projektu. Svoj novi dom smo začeli iskati v Občini Rače-Fram, kjer smo naleteli na odprte roke župana Branka Ledineka. Ponujena nam je bila nova lokacija, v nekdanji gramozni jami, ki je streljaj oddaljena od starega lovskega doma. Na prošnjo nam je bila izdana lokacijska informacija, z njo so seznanjeni vsi člani LD. Z ustrezno lokacijo za gradnjo novega lovskega doma še nadaljujemo. Dejstvo je, da se nekateri lovci, predvsem starejši, ki so v LD 30, 40 ali 50 let, s tem niso strinjali, saj so svoja najlepša leta pustili prav v tem lovskem domu.

Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani