Praporščak
Lokacija s QR kodo
Revirji

Lovska družina je v smislu upravljanja razdeljena na majhna lovsko upravljalska območja, tako imenovane revirje. Naša družina jih ima pet. Vsak revir ima svojega vodjo, ki je tudi član gospodarske komisije, katero vodi gospodar lovske družine.

 1.

 Gajser Davor 

revir 1

 2.

 Šenveter Vojko

revir 2

 3.

Krček Tadej

revir 3

 4.  Jovanovič Robert
revir 4
 

 5.

Drofenik Florijan

revir 5


Revirni vodja s svojimi člani (načeloma ti tudi prebivajo na območju revirja, ali pa jim je le-ta najbližje domu) izvršuje naloge iz lovsko gospodarskega področja, sprejete v letnem planu dela in na sestankih gospodarske komisije v svojem revirju. Seveda pa si lovci pomagamo pri delu tudi med revirji, kajti tudi lov izvajamo po celotnem lovišču, ne pa samo v revirjih, katerim pripadamo.

Revir IPrva vrsta:
Franc Meglič, Jože Zupanič, revirni vodja Davor Bauman, Drago Vešner,

Franc Gregorc

Druga vrsta: Davor Gajser, Andrej Plausteiner, Ljubomir Bohak, Hugo Kotnik, Danilo Obersnel

 

Revir IIPrva vrsta: Jožef Kac, Žarko Tušek, revirni vodja Vojtek Šenveter, Josip Adam, Albin Skodič

Druga vrsta: Anton Kirbiš, Jože Kac, Franc Košir, Boris Zupanič, Borut Tušek, Ivan Pauman


 
Revir IIIPrva vrsta: revirni vodja Milan Pehar, Ervin Breznik, Miroslav Zemljič, Štefan Ogrizek, Zoran Trekman, Otmar Petrovič

Druga vrsta: Branko Žavrlan, Milan Repič, Silvo Kmetec, Marjan Ogrizek, Bojan Ul

 
 
Revir IVPrva vrsta: Julijan Javnik, Vlado Pignar, revirni vodja Franc Gselman, Jožef Premzl, Sebastijan Soršak

Druga vrsta: Stojan Pignar, Bogomir Ekart, Ivan Horvat, Robert Jovanovič, Viljem Sagadin, Miran Predikaka

 
Revir VPrva vrsta: Vojislav Radojković, Venčeslav Repek, revirni vodja Vladimir Predikaka, Peter Štangler, Anton Šešerko

Druga vrsta: Robert Erhatič, Mehmed Jusufuvić, Florijan Drofenik, Tadej Senekovič


 
   

Lovne dobe


Srna

Srnjak, lanščak: 1.5. - 31.10.
Srna, mladič M+Ž: 1.9. - 31.12.
Mladica: 1.5. - 31.12.

 

Jelen

Jelen: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Damjak

Damjak: 16.8. - 31.12.
Košuta: 1.9. - 31.12.
Teleta obeh spolov: 1.9. - 31.1.
Junica, lanščak: 1.7. - 31.1.

 

Divji prašič

Merjasec: 1.1. - 31.12.
Svinja: 1.7. - 31.12.
Ozimci in lanščaki obeh spolov: 1.1. - 31.12.

 

Poljski zajec

Poljski zajec: 1.10. - 15.12.

 

Kuna belica, kuna zlatica

Kuna belica, kuna zlatica: 1.11. - 28.2.

 

Jazbec

Jazbec: 1.8. - 31.12.

 

Lisica

Lisica: 1.7. - 15.3.

 

Rakunasti pes

Rakunasti pes: 1.8. - 31.3.

 

Šakal

Šakal: 1-7. - 15.3.

 

Fazan

Fazan: 1.9. - 28.2.

 

Raca mlakarica

Raca mlakarica: 1.9. - 15.1.

 

Šoja

Šoja: 1.8. - 28.2.

 

Sraka

Sraka: 1.8. - 28.2.

 

Siva vrana

Siva vrana: 1.8. - 28.2.

 

Izdelava spletne strani